ผ้าและปกทอ

ขวานทองการทอ

ผ้าไมโครไฟเบอร์


Functional Fabric
Micro Fibre 75/72, 75/36

Functional Fabric Micro Fibre
Functional Fabric Micro Fibre
Functional Fabric Micro Fibre
Functional Fabric Micro Fibre
Functional Fabric Micro Fibre
Functional Fabric Micro Fibre
Functional Fabric Micro Fibre
Functional Fabric Micro Fibre

ผ้า Basic


Single Jersey - 20/1, 30/1, 32/1, 40/1, 40/2
Pique - 20/1, 40/1, 40/1x2
Interlock 40/1, 30/1
Rib - 20/1, 30/1, 40/1, 40/2

Fabric-Jersey
Fabric-Jersey
Fabric-Jersey
Fabric-Jersey
Fabric-Jersey
Fabric - Jersey
Fabric - Pique
Fabric - Pique
Fabric - Pique
Fabric - Pique
Fabric - Pique
Fabric - Pique
Slab - Fabric
Slab - Fabric
Space Dyed Fabric
Space Dyed Fabric
Space Dyed Fabric
Space Dyed Fabric

ผ้าริ้ว


Single Jersey - 20/1, 30/1, 32/1, 40/1, 40/2
Pique - 20/1, 40/1, 40/1x2
Interlock 40/1, 30/1
Rib - 20/1, 30/1, 40/1, 40/2

Stripe Fabric
Stripe Fabric
Stripe Fabric
Stripe Fabric
Stripe Fabric
Stripe Fabric

แจ๊คการ์ดคอมพิวเตอร์


Jacquard - 20/1, 30/1, 32/1, 40/1, 40/2

Computerized Jacquard
Computerized Jacquard
Computerized Jacquard
Computerized Jacquard
Computerized Jacquard
Computerized Jacquard
Computerized Jacquard
Computerized Jacquard
Computerized Jacquard
Computerized Jaquard - Sandwich Fabric
Computerized Jaquard - Sandwich Fabric
Computerized Jaquard - Sandwich Fabric
Computerized Jaquard - Sandwich Fabric
Computerized Jacquard

ผ้าพิมพ์


Printed Fabric - Reactive Prints & Pigment Prints

Printed Fabric
Printed Fabric
Printed Fabric
Printed Fabric
Printed Fabric
Printed Fabric
Printed Fabric
Printed Fabric
Printed Fabric
Printed Fabric

ปกทอ


Solid Collar
Yarn Dye Collar
Tipping Collar
Jaquard Collar

Collar
Collar
Collar
Collar
Collar
Collar
Collar
ปกทอ
ปกทอ
ปกทอ
ปกทอ
ปกทอ
ปกทอ